07 mei 2021 09:54

Agenda van de ministerraad van 7 mei 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • COVID-19: niet-structurele verhoging van de personele middelen van de HVW voor het derde kwartaal van 2021      
 • Benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen           
 • Vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair      
 • Verlenging van de overheidsopdracht betreffende de software van de loonmotor van de geïntegreerde politie       
 • Meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants ten voordele van de federale politie           
 • Overheidsopdracht voor Defensie    
 • Verdubbeling van het maandbedrag voor inkomsten uit bepaalde categorieën van het verenigingswerk       
 • Volksgezondheid: overheidsopdracht betreffende plasmaderivaten          
 • COVID-19: verlenging van de toekenningstermijn van kredieten voor kmo’s die in aanmerking komen voor een staatswaarborg
 • Bewaren van gegevens in de sector elektronische communicatie 
 • Uitbreiding statuut verenigingswerk van sport- naar socio-culturele sector
 • Varia