06 nov 2014 18:04

Agenda van de ministerraad van 7 november 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.be en www.belgium.be.

  • aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie Brusselse instellingen
  • overheidsopdrachten voor de uitvoering van de bijzondere financieringswet
  • overheidsopdracht voor landsverdediging: uitbating en onderhoud van de technische installaties in Leopoldsburg en Zutendaal
  • regeling van de cumul van de onderbrekingsuitlkering met de overgangsuitkering in de prive- en openbare sector
  • verlenging van de Belgische deelname aan de internationale coalitie in Irak
  • voorontwerp van programmawet