06 sep 2012 21:12

Agenda van de ministerraad van 7 september 2012

De ministerraad kan de agenda van de ministerraad wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Overgangsmaatregelen voor het personeelsbeleid van de FOD Financiën - tweede lezing
 • Aanpassing van de evaluatiecycli in de federale overheidsdiensten - tweede lezing
 • Selectieprocedures voor ambtenaren federale overheidsdiensten efficiënter - tweede lezing 
 • Vierdagenweek en halftijds werken in de openbare sector 
 • Benoeming van een regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Benoeming van een lid van de Commissie voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
 • Verlenging van de consultancy- en exploitatiecontracten voor FEDCOM
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Afhandeling van de inzet van het personeel van Defensie bij het busongeval in Sierre
 • Bijdrage in de kosten voor de werking, het personeel en de oprichting van de Kansspelcommissie
 • Vakbondsstatuut voor de buitendiensten van de veiligheid van de staat
 • Pensioenhervorming vliegend personeel burgerluchtvaart goedgekeurd - tweede lezing
 • Nieuwe gelijkgestelde periodes voor de wettelijke werknemerspensioen
 • Afschaffing van de terugkoop van groenestroomcertificaten
 • Uitvoering van het verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart
 • Inspecties door de het Federaal Agentshap voor Nucleaire Controle 
 • Reglementering van de handel en invoer van pluimvee en broedeieren 
 • FAVV: een tarief voor alle audits bij de producenten in de voedselketen 
 • Activiteitensverslag van de coördinatiegroep van het GALILEO-project
 • Deelname van Defensie aan NRF en EUBG van 2013 tot 2016 
 • Opdracht van Landsverdediging voor bijstand aan Benins leger