08 sep 2023 10:05

Agenda van de ministerraad van 8 september 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

Na de ministerraad vindt u de nieuwsberichten op news.belgium.be/nl

 • Benoeming van de leden van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
 • Benoeming van de adjunct-algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de Geïntegreerde Politie
 • Masterplan voor een detentie in humane omstandigheden: DBFM-projecten Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois
 • Samenwerkingsakkoord inzake beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten: vaststelling gewestelijke retributies
 • Uitbreiding aantal leden van de Studiecommissie voor de vergrijzing
 • Evaluatie van de collectieve arbeidsduurvermindering
 • Vaststelling van de dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Herverdeling van kredieten in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
 • Diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken – Tweede lezing
 • Omzetting EU-richtlijnen over de rechten van verdachten in strafprocedures
 • Wijzigingen betreffende de retributies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Bijkomende flexibiliteit voor een toekomstgericht elektriciteitssysteem
 • Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit
 • Definiëring van de categorieën van energieverbruikers
 • Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie
 • Belgische kandidatuur om de zetel van het BBNJ-secretariaat te huisvesten
 • Benoeming administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
 • Economische begroting Federaal Planbureau: mededeling
 • Varia