09 dec 2022 11:11

Agenda van de ministerraad van 9 december 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van Delcredere
 • Bepaling monopolierente Nationale Loterij
 • Wetswijziging inzake arbeidsovereenkomsten in de overheidssector
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie
 • Vervangingsregeling managementfuncties bij de Veiligheid van de Staat
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • FOD BOSA: alternatieve invulling van de interdepartementale provisie voor de digitaliseringsdossiers
 • COVID-19: verlaging van de activiteitsdrempels voor vergoedingen voor zorgverleners voor het jaar 2021
 • Financiële bijdrage voor vzw Younited Belgium
 • Energie : diverse bepalingen inzake het sociaal tarief
 • Herverdeling van de kredieten voor 2023 voor asiel en migratie
 • Vereenvoudigde procedure voor aanwervingen Asiel en Migratie
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Burkina Faso over het luchtvervoer - Tweede lezing
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Tanzania over luchtvaartdiensten
 • Wijzigingen aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes
 • Verlenging flexibele aanwerving gevangeniswezen
 • Varia