08 mrt 2018 17:18

Agenda van de ministerraad van 9 maart 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Opvolgingsverslag 2017 van het federaal plan gender mainstreaming
  • Benoeming van een rechter van het Grondwettelijk Hof
  • Dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren
  • Zaakverdeling van de rechtbank van koophandel van Luik - Tweede lezing
  • Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2018
  • Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
  • Regeringsadvies over een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering omtrent vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
  • Wijzigingen inzake de aanwijzing van overtredingen in het wegverkeer
  • Varia