01 mrt 2007 16:00

Agentschap 112

Werking en organisatie van het agentschap 112 voor de oproepen tot de hulpdiensten

Werking en organisatie van het agentschap 112 voor de oproepen tot de hulpdiensten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vestingplaats, de werking en de organisatie van het agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten vaststelt. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp richt het Agentschap 112 op dat de oproepen tot de hulpdiensten zal beheren. Agentschap 112 wordt een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid van categorie B. Het Agentschap zal het eenvormig oproepstelsel beheren dat de oproepen tot de nummers 100, 101 en 112 voor dringende geneeskundige hulp, brandweerdiensten en politie verenigt. Het agentschap zal instaan voor de overkoepeling van de neutrale calltakers die in de gemeenschappelijke meldkamers werken. De calltaking neemt de oproep aan, beluistert en analyseert de behoefte, en maakt een gepast uitrukvoorstel op. De dispatching is georganiseerd buiten het Agentschap 112 en staat in voor het beheer van de beschikbare middelen nadat ze de informatie van de calltaking heeft gekregen. Een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter, vertegenwoordigers van de ministers en twee vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, bestuurt het Agentschap.