17 okt 2016 13:19

Agentschap van de Schuld- Bijwerking van het financieringsplan 2016

Het Agentschap van de Schuld verhoogt de OLO-uitgiften in 2016 tot 36,50 miljard euro en verlaagt de EMTN en de Schuldscheine uitgiften tot 3,50 miljard euro.


Op 17 oktober 2016 heeft het Agentschap van de Schuld OLO’s uitgegeven voor een bedrag van 32,89 miljard euro, waarmee het de doelstelling van 33,50 miljard euro voor het jaar 2016 nagenoeg bereikt heeft. Vandaag heeft het Agentschap van de Schuld beslist om de jaardoelstelling voor de OLO’s op te trekken met 3 miljard euro, tot 36,50 miljard euro. Het Agentschap zal bijgevolg zijn financiering kunnen verder zetten zoals gepland, en de twee voorziene OLO- aanbestedingen voor oktober en november zullen dan ook plaatsvinden.


Die stijging zal gedeeltelijk gecompenseerd worden door de uitgiften in EMTN en Schuldscheine te verminderen met 0,50 miljard euro, en deze van de Staatsbons met 0,20 miljard euro.


De financiering op lange en middellange termijn, met inbegrip van de uitgifte van schatkistbons voor het Zilverfonds, zal bijgevolg oplopen tot 41,78 miljard euro. Daar de financiering op lange en middellange termijn van het Koninkrijk hoger uitvalt  dan de herziene bruto financieringsbehoeften ten belope van 41,24 miljard euro, zal de schuld op korte termijn in 2016 verminderen met 0,54 miljard euro. Hierbij houdt het Agentschap rekening met de geplande verhoging van het uitstaand bedrag van de schatkistcertificaten ten belope van 1 miljard euro,  en met de negatieve netto- evolutie van andere schulden op korte termijn en van financiële activa (-1,54 miljard euro).