31 mrt 2006 12:00

Agentschap voor geneesmiddelen

Oprichting van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Oprichting van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed ter oprichting van het Federale agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. Het voorontwerp is aan het advies en de aanbevelingen van de Minister voor Ambtenarenzaken, de vakbonden en de Raad van State aangepast. Het agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten wordt een duidelijk zichtbare autoriteit op het vlak van geneesmiddelen. In de huidige Europese context die steeds competitiever wordt, is de oprichting van zo'n agentschap noodzakelijk. Het agentschap zal instaan voor belangrijke taken, zoals de controle over de hele weg van de ontwikkeling tot het gebruik van het geneesmiddel. Het agentschap krijgt de vorm van een parastatale van het type A. Het wordt bestuurd door een administrateur-generaal, benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar. Hij wordt bijgestaan door een raadgevend comité, een wetenschappelijk comité en een doorzichtigheidscomité.