16 okt 2009 16:22

A/H1N1 griepvirus

Gegevensbank voor de opvolging van A/H1N1 griepvaccinaties

Gegevensbank voor de opvolging van A/H1N1 griepvaccinaties

De ministerraad heeft beslist een federale gegevensbank op te richten om de vaccinaties voor het A/H1N1 griepvirus op te volgen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad hierover een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd. 

De vaccinatie tegen het A/H1N1 virus start op 18 oktober 2009. Om de overheid de middelen te bieden om het preventiebeleid optimaal uit te voeren en op te volgen, wordt er een gegevensbank opgericht met relevante informatie over de personen die al gevaccineerd zijn. De identiteit van de gevaccineerde personen zal enkel in noodsituaties en volgens een bijzondere procedure kunnen worden opgezocht. 

De arts die de vaccinatie toedient zal de gegevens indienen. In de gegevensbank kan hij ook nagaan of de persoon die hem om een vaccinatie verzoekt, al gevaccineerd is. De FOD Volksgezondheid, Veilgheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal de gegevensbank beheren. 

Het ontwerp kadert in het wetsontwerp dat de koning machtiging verleent om hoogdringende maatregelen tegen de griepepidemie te nemen.