31 mrt 2006 12:00

Akkoord België-Canada

Betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

Betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De Ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Canada inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. Op basis van wederkerigheid vergemakkelijkt de overeenkomst het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)te en andere gezinsleden van het huishouden van in België aangestelde ambtenaren en andere personeelsleden van Canadese diplomatieke posten en consulaire zendingen en van in Canada aangestelde ambtenaren en andere personeelsleden van Belgische diplomatieke posten en consulaire zendingen. (*) gedaan te Brussel 29 april 2005.