06 sep 2008 12:42

Akkoord Fluxys biedt strategische waarborgen

Eerste Minister Yves Leterme neemt akte van het akkoord dat de aandeelhouders van Fluxys hebben gesloten omtrent het toekomstige aandeelhouderschap en het beheer van het aardgastransportnet en aardgasterminal te Zeebrugge.

Eerste Minister Yves Leterme neemt akte van het akkoord dat de aandeelhouders van Fluxys hebben gesloten omtrent het toekomstige aandeelhouderschap en het beheer van het aardgastransportnet en aardgasterminal te Zeebrugge.

Hij stelt vast dat het akkoord ruime waarborgen biedt voor het vrijwaren van het strategisch belang en het veilig stellen van de bevoorrading van het land.

De controle over de LNG-terminal te Zeebrugge en het operationeel beheer ervan wordt door Fluxys waargenomen, dat in publieke handen komt. De Premier benadrukt het belang van de afspraken die maken dat er gewaakt zal worden over de bevoorradingszekerheid.  Ook het aanhouden van een voldoende dynamisch investeringsniveau in de ontwikkeling van de aardgasterminal is van belang.

Het akkoord sluit tevens aan bij de initiatieven van de federale regering tot uitvoering van het regeerakkoord terzake. Hierin staat de zogenaamde "ontvlechting" van het aardgastransportnet als doelstelling voorop via een geleidelijke vermindering van het aandeel van de ondernemingen in het transportnet. Eveneens in de lijn van het federale regeerakkoord verkrijgt de publieke sector een substantieel aandeel in het transportnet.

Premier Leterme stelt tot slot dat het akkoord zal bijdragen tot een strategisch en dynamisch beheer van de Belgische aardgasactiva en bepalend zal zijn voor de toekomst van de aardgassector in België.