23 jan 2009 10:10

Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen

Reglementering van de toepassing van de derdebetalersregeling door sommige tandheelkundigen

Reglementering van de toepassing van de derdebetalersregeling door sommige tandheelkundigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het misbruik van de derdebetalersregeling door sommige tandheelkundigen moet tegengaan.

De bedoeling is dat de geconventioneerde tandheelkundige zich ertoe verbindt om ten hoogste 75% van zijn verstrekkingen uit te schrijven in de derdebetalersregeling en in ten hoogste 5% ervan gebruik te maken van de financiële noodsituatie. Indien de tandarts die maxima overschrijdt, kan hij na een procedure van de derdebetalersregeling worden uitgesloten.
Men zal echter enkel de verstrekkingen die een bepaald maximum overstijgen controleren en slechts bestraffen indien misbruik wordt vastgesteld. De bepaling werd toegevoegd na overleg met de partners van het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2008-2009 met de bedoeling enkel manifeste gevallen van misbruik van de derdebetalersregeling uit te schakelen. 

(*) wijziging van het kb van 10 oktober 1986 tot uitvoering van art 53, 9de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.