30 jan 2015 12:39

Akkoord tussen België en het Verenigd Koninkrijk over de afbakening van de exclusieve economische zone

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland  inzake de afbakening van de exclusieve economische zone tussen beide landen. 

De overeenkomst heeft tot doel om de exclusieve economische zone tussen beide landen af te bakenen door ze in overeenstemming te brengen met die van het continentaal plat, die reeds bij verdrag is vastgelegd.

De overeenkomst wordt eerstdaags aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van Brieven, gedagtekend te Brussel op 25 juni 2013 en 12 augustus 2013, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel, op 29 mei 1991, zoals gewijzigd door de uitwisseling van Brieven gedagtekend te Brussel, op 21 maart 2005 en 7 juni 2005