28 jan 2015 17:39

Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International* tot wijziging van het zetelakkoord tussen België en het International Plant Genetic Resources Institute**.

Het akkoord vervangt de naam International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) door de nieuwe naam Bioversity International, waarbij wordt bepaald dat Bioversity International in België de rechten en verplichtingen van IPGRI overneemt. Bovendien wordt de bestaande situatie rond de vrijstelling van personenbelasting voor het personeel geregulariseerd.

* gedaan te Brussel op 3 december 2012
** ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003