23 jun 2023 16:51

Akkoord verlenging mantelzorgverlof voor statutair personeel van de Vlaamse Overheid

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorafgaandelijk akkoord in het kader van de verlenging van het mantelzorgverlof voor statutaire personeelsleden van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse regering wenst het aantal maanden mantelzorgverlof te verhogen voor de statutaire personeelsleden van zijn diensten, en dit onder de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

In overeenstemming met dit koninklijk besluit, verleent de ministerraad hiervoor een voorafgaandelijk akkoord.