11 jun 2021 16:11

Akkoord voor de statistische overdracht van hernieuwbare energie

Overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 5 februari 2021 heeft het kabinet van de minister van Energie contacten gelegd om te kijken met welke landen een akkoord voor de aankoop van statistieken kan worden afgesloten.

De minister van Energie Tinne Van der Straeten krijgt vandaag het mandaat van de ministerraad om een akkoord te sluiten over een statistische overdracht van een bepaalde hoeveelheid energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen tussen België en Finland.

Dit ontwerpakkoord voor de statistische overdracht kadert in de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de federale staat en de drie gewesten over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 en over de bijdrage van de federale staat aan de nationale doelstelling van 13% energieproductie uit hernieuwbare bronnen.