26 jan 2024 17:09

Akkoorden tussen gezondheidszorgbeoefenaars en verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke zeven akkoorden tussen gezondheidszorgbeoefenaars en verzekeringsinstellingen goed.

De ministerraad hecht zijn goedkeuring aan de volgende akkoorden en wijzigingsclausules:

  • Nationaal akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen 2024-2025

afgesloten door de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) op 19 december 2023

  • Nationaal akkoord tussen de tandheelkundigen en de ziekenfondsen 2024-2025

afgesloten door de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen op 14 december 2023

  • Nationale overeenkomst M/24 tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen 2024-2025

afgesloten door de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen op 14 december 2023

  • Nationale overeenkomst tussen de logopedisten en de verzekeringsinstellingen 2024-2025

afgesloten door de Overeenkomstencommissie logopedisten – verzekeringsinstellingen op 7 december 2023

  • Derde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst van 1 januari 2022 tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

afgesloten door de Commissie tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen op 17 november 2023

  • Zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen en zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen

afgesloten door de Overeenkomstencommissie bandagisten-orthopedisten-verzekeringsinstellingen op 23 november 2023

  • Negende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen

afgesloten door de Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstellingen op 12 december 2023

De overeenkomsten worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, samen met de beslissing van de ministerraad.