27 okt 2006 17:00

Akkoorden van Bonn

Toegang van wetenschappers en onderzoekers, gespecialiseerd in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, tot de archieven van de Internationale Zoekdienst

Toegang van wetenschappers en onderzoekers, gespecialiseerd in de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, tot de archieven van de Internationale Zoekdienst

De ministerraad ging akkoord met de ondertekening, vóór 1 november, van de ontwerpconventie voor de wijzigingen aan de Akkoorden van Bonn van 1955. Dit voorstel van Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verleent wetenschappers en onderzoekers, gespecialiseerd in de tweede wereldoorlog, toegang tot de archieven van de Internationale Zoekdienst in Bad Arolsen, Duitsland. Deze archieven, die tot stand kwamen dankzij het eerste Akkoord van Bonn in 1955, bevatten alle documentatie over de verplaatsingen en het lot van de slachtoffers van de massadeportaties tijdens de tweede wereldoorlog. De bestanden omvatten meer dan 40 miljoen stukken betreffende zo'n 17 miljoen personen: joden, zieken, weerstanders, zigeuners en homo's. De ontwerpconventie moet tegen 1 november ondertekend zijn door de elf lidstaten van de Internationale Commissie: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Israël, de Verenigde Staten van Amerika, Griekenland en Polen. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft over de ontwerpconventie een gunstig advies gegeven.