07 jun 2021 11:52

Al 657.645 ingediende belastingaangiften via MyMinfin (Tax-On-Web)

In MyMinfin is Tax-on-web sinds een maand open en niet minder dan 657.645 aangiften zijn al ingediend.

430.802 burgers deden dat zelf. Daarnaast maakten de ambtenaren van de FOD Financiën al 199.226 telefonische afspraken en zijn er op die manier al 173.482 aangiften ingediend.

3.750.000 burgers kregen een voorstel van vereenvoudigde aangifte of VVA. Het voorstel op papier of in MyMinfin (Tax-on-web) moet nagezien worden en als alles in orde is moet de burger niets doen. Als er iets moet worden toegevoegd of gewijzigd, moet dat gebeuren met het antwoordformulier of in MyMinfin (Tax-on-web).

Een paar tips voor de aangifte:

  • Niet wachten tot het laatste moment om de aangifte in te dienen via MyMinfin (Tax-on-web).
  • Altijd het vermelde rekeningnummer nazien.
  • Slechts één papieren aangifte per omslag.

De indieningstermijnen zijn:

  • 30 juni voor de papieren aangiften, de antwoordformulieren op een VVA en om een afspraak te maken voor hulp bij het invullen;
  • 15 juli voor de aangiften via MyMinfin (Tax-on-web) of wijziging VVA via MyMinfin (Tax-on-web);
  • 21 oktober voor accountants of belastingadviseurs via MyMinfin (Tax-on-web) maar het mandaat moet geactiveerd zijn vóór 31 augustus.