31 mrt 2006 12:00

Albanië

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, waardoor het uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek van Albanië inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek Albanië of de Benelux-Staten verblijven aan het Parlement kan worden voorgelegd. Dat Uitvoeringsprotocol heeft tot doel de modaliteiten voor de indiening van het verzoek om overname en het antwoord op het verzoek tussen de respectievelijke Staten te preciseren, evenals de aanduiding van de bevoegde autoriteiten, de plaatsen voor de overschrijding van de grens en de voorwaarden voor de begeleide repatriëring, met inbegrip van de begeleide doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatlozen. Het betreft zowel de eigen onderdanen, die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de binnenkomst of het verblijf die op het grondgebied van de verzoekende overeenkomstsluitende Partij gelden, als de onderdanen van derde landen en staatlozen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de binnenkomst of het verblijf, indien kan worden aangetoond of aannemelijk kan worden gemaakt dat ze het grondgebied van de verzoekende Partij rechtstreeks vanaf het grondgebied van de aangezochte Partij hebben betreden. (*) ondertekend te Den Haag op 9 juni 2005.