30 mrt 2007 17:00

Algemeen secretariaat van het Vlaams parlement

Gelijkstelling van de mandaten van secretaris-generaal, directeur en staffunctionaris met een vaste benoeming

Gelijkstelling van de mandaten van secretaris-generaal, directeur en staffunctionaris met een vaste benoeming

Minister van Pensioenen Bruno Tobback legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de mandaten van secretaris-generaal, directeur en staffunctionaris met een vaste benoeming gelijkstelt. Het gaat om de mandaten vermeld in art. 7.29 bis van het personeelstatuut van het Algemeen secretariaat van het Vlaams parlement. Het ontwerp voert art 8, §1, derde lid van de wet van 21 juli 1844 op de pensioenen uit.