10 sep 2004 17:00

Algemene Comités

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de samenstelling goed van de overheidsdelegatie in de Algemene Comités A, B en C, en in het Subcomité.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad de samenstelling goed van de overheidsdelegatie in de Algemene Comités A, B en C, en in het Subcomité.

Het Comité A of gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, bestaat uit de volgende ministers: - Guy Verhofstadt, Eerste Minister; - Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken; - Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken; - Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting; - Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid; - Freya Van den Bossche, Minister van Werk; - Bruno Tobback, Minister van Pensioenen. Het Comité B of Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten bestaat uit de volgende ministers: - Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken; - Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting; - Didier Reynders, Minister van Financiën. Het Comité C, afdeling Lokale Besturen, bestaat uit de volgende ministers: - Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken; - Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken; - Freya Van den Bossche, Minister van Werk; - Bruno Tobback, Minister van Pensioenen. Het Comité C, afdeling Gesubsidieerd Officieel Onderwijs, bestaat uit de volgende ministers: - Didier Reynders, Minister van Financiën; - Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting; - Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid; - Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het Subcomité, dat toeziet op de praktische uitvoering van het syndicaal statuut en advies uitbrengt betreffende geschillen over de in de wet voorziene regelingen, bestaat uit de volgende ministers: - Guy Verhofstadt, Eerste Minister; - Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken; - Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken; - Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting.