17 jul 2009 11:53

Algemene directie gerechtelijke politie

Regeling van de rechtspositie van het personeel van politiediensten - tweede lezing

Regeling van de rechtspositie van het personeel van politiediensten - tweede lezing

De ministerrraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de regeling van de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie wijzigt op het vlak van de benoeming.
 
Het voorontwerp dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, voorziet in de benoeming van alle personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie of ze nu binnen of buiten die directie in een hogere graad zijn aangesteld. De benoemingsregels kunnen echter wel verschillend zijn. De bedoeling is om discriminatie tussen personeelsleden te vermijden.

De ministerraad heeft tevens kennis genomen van het eerste verslag van de werkgroep Beleidscoördinatie, die ermee belast was in het kader van een dynamisch human resourcesbeheer, de mogelijkheid van maatregelen tot verbetering van de loopbaanperspectieven voor de personeelsleden die een universitaire kwalificatie hebben na te gaan. 

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het kb van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie betreft.