25 apr 2008 12:56

Algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen en die hun omvang afbakenen.

Het gaat om: 

  • de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007 plaatsvonden in Bergen (Henegouwen), Hamoir (Luik), en Vresse-sur-Semois (Namen) die laattijdig een aanvraag indienden.
  • de overvloedige regenval die op 8 juni 2007 neersloeg in Arendonk, Dessel, Mol, Ravels en Retie (Antwerpen), Hechtel-Eksel en Lommel (Limburg), Bassenge, Oupeye en Visé (Luik) en Aubange (Luxemburg).
  • de windhoos die op 21 januari 2008 Peer trof (Limburg).
  • de winhoos die op 5 februari 2008 Lier (Antwerpen) en Dendermonde (Oost-Vlaanderen) trof.

De verplichte uitbreiding van de verzekeringspolis 'brand eenvoudige risico's' dekt de schade opgelopen door overstromingen, opstuwen en overlopen van riolen. De erkenning impliceert dat mensen die geen brandverzekering hebben afgesloten om financiële redenen alsnog een herstelvergoeding van het rampenfonds kunnen aanvragen.

Stormwinden en windhozen maken geen deel uit van de verplichte uitbreiding van de verzekeringspolis 'brand eenvoudige risico's'. Personen die dergelijke schade oplopen kunnen een aanvraag bij de provincie indienen. Een eventuele tussenkomst van de verzekering wordt dan voor 3/4 van de tussenkomst uit het rampenfonds afgetrokken.