29 sep 2011 13:25

Algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de uitzonderlijke weersomstandigheden van 18 augustus 2011 als algemene ramp erkent. Het gaat om:

  • de overvloedige regenval op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luik, Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
  • de hevige wind die het grondgebied van de provincies Limburg, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant teisterde

Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis 'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.

Het rampenfonds komt enkel tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening) of als de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen) of wanneer de goederen geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overschrijden) en als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.