06 mrt 2009 16:52

Algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen en die hun omvang afbakenen.

Het gaat om:

  • de storm op 18 en 19 januari 2007 in de gemeente Hélécine (Waals-Brabant)
  • de overvloedige regenval op 19 en 20 juni 2007 in Ledegem (West-Vlaanderen)
  • de overvloedige regenval op 23 en 24 juli 2007 in Jabbeke (West-Vlaanderen)
  • de overstromingen op 23 en 24 juli 2007 in Gistel (West-Vlaanderen)
  • de windhoos op 19 juni 2008 in Clavier (Luik)

Sinds maart 2007 dekt elke polis 'brand-eenvoudig risico' natuurrampen die te wijten zijn aan een natuurlijk fenomeen: overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen. Het rampenfonds komt tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening) of als de goederen in principe niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen). Ook goederen die geen eenvoudige risico's vomren (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overstijgen) en schade aan openbare domeingoederen komen in aanmerking voor een tussenkomst van het Rampenfonds.