29 apr 2011 14:08

Algemene rampen

Erkenning als algemene ramp

Erkenning als algemene ramp

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de overvloedige regenval van 23 en 24 oktober 2010 in West-Vlaanderen als algemene ramp erkent.
De vond plaats in Bredene, Brugge, Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke.

De ministerraad heeft ook kennis genomen van de toestand van de nationale Kas voor Rampenschade.

Bepaalde natuurrampen worden gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis 'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.

Het rampenfonds komt enkel tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening) of als de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen) of wanneer de goederen geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overschrijden) en als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.