19 apr 2024 20:19

Algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische Staat en Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een voorstel van algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische Staat en Oekraïne goed, en stemt ermee in om de onderhandelingen over deze tekst met de Oekraïense partner aan te vatten.

Op 15 december 2023 nam de ministerraad een beslissing over de verdeling van het Oekraïnefonds, waarbij een bedrag van 150 miljoen euro voorzien werd voor een periode van 4 jaar voor een Belgische bijdrage aan de wederopbouw van Oekraïne via het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel.

Een algemene samenwerkingsovereenkomst tussen België en Oekraïne is nodig om Enabel het juridische kader te geven waarbinnen het zich legaal op Oekraïens grondgebied kan vestigen, om het Belgische steunprogramma voor de wederopbouw te kunnen uitvoeren en om het te laten genieten van bepaalde voorrechten en immuniteiten.