28 apr 2023 16:42

Algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2023 goed.

De algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2023 geeft een overzicht van de budgettaire situatie van entiteit I voor 2023 en 2024, rekening houdend met de beslissingen van het begrotingsconclaaf, zoals goedgekeurd door de ministerraad van 31 maart 2023.

De aangepaste algemene toelichting wordt aan het parlement voorgelegd.