10 nov 2023 21:01

Algemene toelichting bij de begroting 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de algemene toelichting bij de initiële begroting 2024 goed.

De algemene toelichting bij de initiële begroting 2024 geeft een overzicht van de budgettaire situatie van entiteit I voor 2023 en 2024, rekening houdend met de beslissingen van het begrotingsconclaaf.

Het document mag worden voorgelegd aan het parlement.