07 dec 2007 10:36

Algemene uitgavenbegroting van Landsverdediging 2007

Aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2007 van het ministerie van Landsverdediging om de kosten voor deelname aan militaire operaties in het buitenland te dekken

Aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2007 van het ministerie van Landsverdediging om de kosten voor deelname aan militaire operaties in het buitenland te dekken

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Landsverdediging André Flahaut voorstelde over de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2007 van het ministerie van Landsverdediging om de kosten voor de deelname aan de militaire operaties in het buitenland te dekken.

Zoals overeengekomen in het regeerakkoord werd 56.734.000 euro in de begroting van 2007 ingeschreven om die militaire acties te financieren. De totale verwachte uitgaven voor de operaties van 2007 bedragen 73.609.000 euro. Dankzij een eerste bijsturing van de kredieten kon men het tekort al gedeeltelijk beperken.

Om het resterende bedrag te financieren voorziet het ontwerp van koninklijk besluit nu een overdracht van kredieten van het programma 16-50-0 naar het programma 16-50-5. Door die herverdeling kan men de bijdragen voor de installaties van NAVO en EU-hoofdkwartieren met 2.503.000 euro verhogen. Die verhoging is het gevolg van de aanpassing van de bijdrage voor de EU crisis response operation naar aanleiding van de deelname aan de operatie in Tjsaad en van de halfjaarlijkse herziening van de bijdrage voor de NATO crisis response operation.