27 apr 2007 17:00

Alternatieve financiering sociale zekerheid

Deel van de personen- en vennootschapsbelasting dat wordt toegekend aan de sociale zekerheid

Deel van de personen- en vennootschapsbelasting dat wordt toegekend aan de sociale zekerheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat het bedrag vaststelt van de inkomsten van personen- en vennootschapsbelasting dat in 2007 wordt toegewezen aan de sociale zekerheid als fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe verminderingen van werkgeversbijdragen. Het gaat om een overdracht van inkomsten verkregen uit de personen- en de vennootschapsbelasting naar het RSZ-globaal beheer. Het bedraagt 18,8% van 249 miljoen euro, wat neerkomt op 46,8 miljoen euro in 2007.