29 mrt 2012 16:39

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica de Coninck verschillende ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van de Sociale Zekerheid.

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid:

  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die, in de openbare sector, deel uitmaken van de globale projecten, bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdrage voor het scheppen van onderzoeksmandaten
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in uitvoering van art 67bis van de wet van 2 januari 2001

Uitkeringen toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening:

  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders