08 apr 2011 17:16

Alternatieve gerechtelijke maatregelen

Verlenging van de overeenkomsten met de steden en gemeenten voor projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen

Verlenging van de overeenkomsten met de steden en gemeenten voor projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de projecten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen in 2011 verlengt.

De projecten hebben als doel diverse alternatieve gerechtelijke maatregelen en sancties te kaderen zoals de werkstraf, de opleiding en de therapie voor daders. Ze vormen een belangrijk luik binnen het strafuitvoeringsbeleid, daarom is hun continuïteit noodzakelijk.

De projecten werden door de minister van Justitie positief geëvalueerd, onder meer op basis van de adviezen van de arrondissementele evaluatie- en opvolgingscommissies, voorgezeten door de procureur des Konings.

Het budget bedraagt 6 236 381,40 euro en wordt gereserveerd op het gedeelte van het Veiligheidsfonds dat jaarlijks aan Justitie wordt toegekend en op het ongebruikte saldo van de bedragen die de vorige jaren aan Justitie werden toegekend.

(*) tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2011.