07 dec 2007 10:36

Ambassade van België in Budapest

Toekenning van de overheidsopdracht voor de renovatiewerken van de ambassade van België in Budapest

Toekenning van de overheidsopdracht voor de renovatiewerken van de ambassade van België in Budapest

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de opdracht voor de renovatiewerken van de ambassade van België in Budapest aan de onderneming Reneszansz Zrt toe te kennen. Die werken moeten hoofdzakelijk:

  • het vochtprobleem definitief elimineren
  • het gedeelte Kanselarij volledig rehabiliteren door de ruimte te vergroten,
  • het gedeelte Residentie restaureren (geklasseerd gebouw).

Het architectenbureau Archevil Ltd. werd geselecteerd voor de uitwerking van een bestek en voor de opvolging van de werken.

Van de offertes die voor deze renovatiewerken werden ingediend is die van de firma Reneszansz de beste qua prijs en technische kwaliteit. De firma beschikt bovendien over haar eigen natuurlijke steengroeve, levert haar eigen parket en stelt 250 gekwalificeerde arbeiders tewerk, wat onderaanneming beperkt en de kosten drukt.