29 mrt 2013 17:48

Ambtenaren: wijziging van het verlof voor ziekte of arbeidsongeval

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de controles op ziekteverzuim in geval van ziekte en arbeidsongeval voor personeelsleden van de federale overheid aanpast. Het ontwerp is aangepast na syndicale onderhandelingen.

Voortaan kan Medex ook controleren of een federaal ambtenaar gerechtvaardigd afwezig is na een arbeidsongeval en niet enkel bij ziekte. Ambtenaren die niet kunnen werken omwille van medische redenen kunnen door het Bestuur van de Medische Expertise (Medex) worden gecontroleerd. De toelating om te cumuleren met een bijkomende activiteit wordt opgeschort, als de ambtenaar in ziekteverlof is, niet beschikbaar is wegens ziekte, thuis is omwille van een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, of omwille van een beroepsziekte of volgens het stelsel van verminderde prestaties voor medische redenen werkt. Ten slotte wordt de ambtenaar die weigert te verschijnen voor de pensioencommissie na uitputting van zijn ziektekapitaal van rechtswege in non-activiteit geplaatst.