04 dec 2020 19:10

Ambtenarenzaken: brugdagen in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed voor de toekenning van brugdagen in 2021 aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Er worden voor 2021 twee dienstvrijstellingen toegekend:

  • vrijdag 14 mei (de dag na Hemelvaart)
  • vrijdag 12 november (de dag na wapenstilstand)

Ontwerpomzendbrief: brugdagen voor 2021 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken