24 nov 2023 16:06

Ambtenarenzaken: brugdagen voor 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed over de toekenning van de brugdagen voor 2024 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt.

Er wordt een dienstvrijstelling aan alle personeelsleden toegekend op:

  • vrijdag 10 mei 2024 (de vrijdag na O. H. Hemelvaart)
  • vrijdag 16 augustus 2024 (de vrijdag na O.L.V. Hemelvaart)