12 feb 2021 17:21

Ambtenarenzaken: dienstvrijstellingen voor de vaccinatie tegen het coronavirus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed betreffende de richtlijnen voor ambtenaren inzake de toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus en een dienstvrijstelling voor vrijwilligerswerk bij de vaccinatiecentra.

De maatregel past in het actief aanmoedigingsbeleid van de federale overheid rond de vaccinatie.