20 jan 2023 09:16

Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van omzendbrief goed over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de vastlegging van de personeelsenveloppes.

De regelmatige monitoring van de personeelskredieten wordt georganiseerd voor het gehele federale openbaar ambt. Via de omzendbrief worden de diensten ingelicht over de richtlijnen voor de risicomonitoring in 2023 en 2024.

Daarnaast worden de budgettaire personeelsenveloppes voor 2023 en hun prefiguratie voor 2024 vastgelegd. Deze personeelsenveloppes gelden als norm voor het HR-beleid van alle federale organisaties.