20 okt 2023 17:02

Ambtenarenzaken: invoering maaltijdcheques en rationalisering van de bedrijfsrestaurants - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed dat de invoering van maaltijdcheques binnen het federaal administratief openbaar ambt regelt.

Om de loopbaan van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt aantrekkelijker te maken, werd beslist om maaltijdcheques aan te bieden aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het personeelslid ontvangt per gepresteerde dag een nominatieve elektronische maaltijdcheque, waarvan de nominale waarde is vastgelegd op 6 euro.

De invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze opheffing zal effectief zijn op de datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques, namelijk 1 januari 2024.

De ministerraad keurt bovendien het voorstel van rationalisering van de bedrijfsrestaurants in het federaal openbaar ambt ingevolge de invoering van maaltijdcheques goed.

Dit voorstel omvat de krachtlijnen van het project "centralisatie en rationalisatie van de federale catering" en de voorgestelde waarborgen voor het bestaande cateringpersoneel.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt