29 sep 2023 16:11

Ambtenarenzaken: nieuwe KPI's betreffende human resources binnen de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand de nieuwe Key Performance Indicators (KPI’s) goed voor het transversaal activiteitsgebied 'human resources' in het kader van de operationele plannen van de FOD's en POD's voor het kalenderjaar 2023.

Per legislatuur dient elke FOD of POD een strategisch plan te ontwikkelen. De uitvoering van dit plan wordt mogelijk gemaakt aan de hand van het jaarlijkse operationeel plan dat door de FOD's/POD's wordt opgesteld. 

Het strategisch plan omvat, onder andere, de transversale doelstellingen die tot doel hebben een transversaal regeringsbeleid te realiseren. Bijgevolg kunnen ze betrekking hebben op de kernopdrachten van de meeste openbare diensten ofwel op hun intern beheer.  Op 10 juni 2022 werd een voorstel van transversale doelstellingen gevalideerd door de ministerraad. Het voorstel omvatte onder meer een mandaat voor het College van Voorzitters betreffende de transversale doelstellingen 'human resources bij de overheid' en 'strategische personeelsplanning'. Voor deze doelstellingen gelastte het College van Voorzitters het netwerk van P&O-directeurs om andere relevante indicatoren te formuleren, zodat deze vanaf 2023 zouden kunnen worden opgenomen in het operationele plan van de FOD’s en POD’s.