28 apr 2023 16:42

Ambtenarenzaken: omzendbrief betreffende de organisatie van de eedaflegging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed dat aanbevelingen betreffende de eedaflegging voor federale ambtenaren voorstelt.

De eedaflegging is een belangrijk en plechtig moment dat het begin vormt van een loopbaan als rijksambtenaar. Het bevestigt het bijzondere karakter van de verbintenis die de ambtenaar aangaat tegenover de federale overheid en de Belgische samenleving.

In dit kader stelt het ontwerp een aantal aanbevelingen voor aan de federale overheidsorganisaties betreffende de organisatie van de eedaflegging. Deze aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op het waarborgen van het plechtige karakter van de eedaflegging, alsook op het benadrukken van het belang van integriteit.

Bovendien herinnert het ontwerp eraan dat de eedaflegging bijdraagt tot het tot stand brengen van een korpsgeest onder eenzelfde lichting van personeelsleden. Daarom wordt ook verzocht contractuelen bij de ceremonie te betrekken.