16 mrt 2007 16:00

Ambtenarenzaken: overheidsopdracht

Levering van PC's aan alle overheidsdiensten van het land

Levering van PC's aan alle overheidsdiensten van het land

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont toelating verleend om een algemene offerteaanvraag uit te schrijven voor de levering van PC's aan alle overheidsdiensten van het land, op basis van een bestek. Voor het onderzoek naar de regelmatigheid en voor de gunning van de opdracht hield men rekening met de Methodologische gids voor aankoop van informaticamaterieel ten behoeve van de federale administraties. De opdracht wordt toegekend voor een jaar.