29 sep 2023 16:11

Ambtenarenzaken: overheidsopdracht inzake beheersoftware voor medische dossiers

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akte van de verlenging van de opdracht betreffende de beheerstool Kitry EHS voor de activiteiten van Empreva, de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de federale overheid.

Kitry EHS is de software die momenteel door Empreva wordt gebruikt om de medische dossiers van de werknemers van de aangesloten leden te beheren.

Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen in afwachting van een nieuwe overheidsopdracht, neemt de ministerraad akte van de verlenging van het contract met één jaar (tot 31 augustus 2024) via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de KITRY EHS-beheersoftware.