23 mrt 2024 12:54

Ambtenarenzaken: tijdelijk verbod op het gebruik van TikTok verlengd

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander de Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de verlenging voor onbepaalde duur van het tijdelijke verbod op het gebruik van de TikTok-applicatie binnen de federale overheidsdiensten.

De Nationale Veiligheidsraad van 20 maart 2024 nam de volgende beslissingen voor het personeel van de federale overheid:

  • verlenging van het verbod op de installatie en het gebruik van de TikTok-app op vaste en mobiele diensttoestellen
  • verlenging van de aanbeveling om de TikTok-app niet te installeren op persoonlijke toestellen met toegang tot interne federale-overheidsnetwerken en -systemen en om deze te verwijderen indien reeds geïnstalleerd

Bijgevolg wordt de geldigheid van omzendbrief nr. 716 van 17 maart 2023 voor onbepaalde duur verlengd.