28 okt 2022 17:53

Amendementen vereist voor de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib ontwerpamendementen goed op het voorontwerp van wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen in het kader van de hervorming van de Nationale Veiligheidsraad.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 februari 2022 zijn goedkeuring gegeven om de Nationale Veiligheidsoverheid te hervormen. Die wordt geïntegreerd binnen de Veiligheid van de Staat. De Nationale Veiligheidsoverheid is niet langer bevoegd voor de aflevering en intrekking van veiligheidsattesten en de aflevering van veiligheidsadviezen. Deze bevoegdheden worden overgeheveld aan de Federale Politie.

De ontwerpamendementen die vandaag werden voorgelegd aan de ministerraad regelen de hiervoor noodzakelijke wijzigingen in het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

De amendementen worden voorgelegd aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.