16 feb 2007 16:00

APETRA

Goedkeuring van het beheerscontract tussen de overheid en APETRA

Goedkeuring van het beheerscontract tussen de overheid en APETRA

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Energie Marc Verwilghen over het beheerscontract tussen de overheid en APETRA voorlegde. Hiermee keurt de ministerraad het beheerscontract tussen de overheid en APETRA goed. Het omschrijft onder andere de taken van openbare dienst van APETRA. APETRA is een nv van publiek recht die werd opgericht om de Belgische internationale voorraadplicht in aardolie en aardolieproducten te beheren. (wet van 26 januari 2006)