23 jun 2006 17:00

Apetra

Raad van bestuur van APETRA

Raad van bestuur van APETRA

De ministerraad keurde in tweede lezing het ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van de werking en verdere bevoegdheden van de Raad van bestuur van APETRA en van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de raad van bestuur van APETRA. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het vermeldt de functies en activiteiten die onverenigbaar zijn met het mandaat van lid van de raad van bestuur. De ministerraad keurde ook de samenstelling van de vertegenwoordigers van de overheid goed in de raad van bestuur van APETRA. - Marc Vandenborre, FOD Financiën, - Jacques Hots, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, - Jaak Raes, FOD Binnenlandse zaken, - Marie-Pierre Fauconnier, onafhankelijk expert, FOD Economie, KMO, Middenstand en energie Voor de sector: - Chris Hoste, Belgische Petroleum Federatie, - Thierry De Meulder, Belgische Petroleum Unie, - Raf Van Steenbergen, Belgische associatie van tankparkeigenaars.